TIEDOTE

 

Suomen Ympäristöministeriö on julkaissut uuden savupiippuja koskevan asetuksen 10.11.2017. Uusi asetus astuu voimaan 1.1.2018 ja koskee kaikkia vuoden 2018 alun jälkeen myytyjä savupiippuja.

Asetuksen voimaan tulo vaikuttaa positiivisesti Härmä Air tuotteisiin ja niiden asennettavuuteen. Tuotteemme ovat valmistettu ensiluokkaisista materiaaleista ja T600 vaatimusten mukaisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin, jolloin tekemämme vaativat testaukset ja tuotekehitykset myötäilevät uutta asetusta.

 

Kaikki piiput oltava T600 paloluokan tuotteita (myös kattila ja pellettitarkkojen piiput).

Härmä Air tuotteet ovat testattu T600 luokkaan ja osa tuotteista osoitettu jopa +900°C käyttölämpötesteillä. Hormeille on tehty myös poikkeuksellinen seinänläpivientitestaus ns. hybridieristerakenteisiin rakennuksiin. Hormit on testattu myös sivuttais-siirroilla ja koteloidussa rakenteessa.

Näin ollen Härmä Air tuotteet edustavat korkeinta laatuvaatimusta ja voimme olla ylpeitä että tuotteemme kantavat ainoana hormivalmistajana Avainlippua, osoituksena Suomalaisesta laadusta.

Tuotteemme testataan simuloinneilla, polttokokein, sekä VTT ja TTY:n testaamina. Laatuamme valvoo Kiwa Inspecta.

 

Piiput tulee varustaa savupellillä, ellei takassa tai kiukaassa itsessään ole savupeltiä.

Asetus ei koske kaasu tai jatkuvan polttoaineen syöttäviä tulisijoita, kuten lämmityskattiloita. Härmä Air tuotteet ovat moduulirakenteisia ja tämän ansiosta myös savupelti on vaihdettavissa. Savupelti on suunniteltu kestämään piipun elinikä.

 

Moduulit, joissa on ponttimainen rakenne, voidaan sijoittaa jatkosten osalta seinä, väli- ja yläpohjaeristeiden sisään.

Härmä Air tuotekehityksen lähtökohtana on aina ollut turvalliset ja tiiviit liitokset myös rakenteiden sisällä. Tästä syystä valmistamme ja testaamme tuotteemme aina ponttimaisella rakenteella. Tuotteemme ovat aina testattu asennettavaksi rakennuksen eristeiden sisään, myös jatkosten osalta.

 

Asennusohjeissa tulee olla pöytäkirja, joka tulee liittää rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeisiin.

Härmä Air on laatinut tuotteilleen uudet asennusohjeet säädöksen pohjalta ja asennusohjeeseen on lisätty pöytäkirja täyttöä varten.

PDF Tiedote asetuksesta

PDF Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 2017

 

 

Open