WATER – uusi mullistava hukkalämmön kerääjä Härmä Air valmispiippuihin

Metlan vuoden 2009 tutkimuksen perusteella voidaan laskea, että Suomen pientaloissa poltetaan puuta 6,7 miljoonaa kuutiota, jonka yhteenlaskettu energiamäärä on n. 15 TWh. Jos arvioitaessa käytettäisiin pääkaupunkiseudun tyyppistä jakaumaa – maaseudulla se saattaa poiketa paljonkin – jolloin 9,75 TWh tuotettaisiin tulisijassa jonka hyötysuhde on 80%, ja 5,25 TWh kiukaissa, joiden keskimääräinen hyötysuhde on 60%, tarkoittaisi tämä että 15 TWh:n energiamäärästä harakoille menisi 4,05 TWh. Selkokielelle käännettynä tämä hukkaan menevä 4,05 TWh:n energiamäärä riittäisi lämmittämään koko vuodeksi 1 350 000 kpl 150-neliöisiä passiivitaloja.

Lämmöntuotto kiuas ja takkakäytössä

Kiuas 550°C ja 1 Water-moduuli piippukokoonpanossa / Water-moduulin teho

Varaajakoko lämpötilaero ominaislämpökapasit. loppulämpötila varastoitu energia / Kwh lämmitysteho / kw lämmitysaika / h
300 30 4,2. 60 10,50 3,80 2:45

Vesitakka 450°C ja 1 kpl Water-moduuli piippukokoonpanossa / Water-moduulin teho

Varaajakoko lämpötilaero ominaislämpökapasit. loppulämpötila varastoitu energia / Kwh Lto:n lämmitysteho / kw Vesitakan lämmitysaika / kw lämmitysaika / h
500 40 4,2 70 23,33 5,30 12,00 1:20
1000 40 4,2 70 46,67 5,30 12,00 2:41
1500 40 4,2 70 70,00 5,30 12,00 4:02
Open