Oppaasta löydät riippumatonta tietoa sitä, mitä tulee huomioida tulisijan ja savupiipun valinnassa ja käytössä.
Tulisijan valinta- ja käyttöopas perustuu ajan tasalla oleviin asetuksiin ja määräyksiin.

Tulisijan ja savupiipun valinta- ja käyttöopas sisältää keskeiset tiedot kuluttajan ja jakelijan näkökulmasta tulisijan ja siihen liittyvän savupiipun hankintaan, asentamiseen, käyttöön ja huoltoon liittyen. Oppaassa ei oteta kantaa sisutuksellisiin tai muihin esteettisiin seikkoihin, vaan tavoitteena on antaa riippumatonta tietoa tulisijoihin ja savupiippuihin liittyvis- tä määräyksistä ja viranomaisohjeista, kuten myös niihin liittyvistä hyvistä käytän- nöistä. Oppaassa kerrotaan kiteytetysti tulisijojen lämmitysominaisuuksista sekä nii- den aiheuttamista päästöistä tukeutuen viimeisimpään saatavilla olevaan tietoon ja tutkimuksiin.
Oppaan tavoitteena on varmistaa, että jo hankintavaiheesta alkaen kiinnitetään huo- miota tulisijan ja savupiipun paloturvallisuuteen, lämmitysominaisuuksiin, käyttöön sekä huoltoon.

Tutustu oppaaseen