härmä-air-UNIQUE

UNIQUE

Säkerhetsskorsten med maximal isolering

härmä-air-UNIQUE

Unique-stålskorsten är brandsäker, T600 klassad och designad för vertikal och horisontell installation och kan monteras i 30°, 45° och 90° vinklar. Den CE-märkta, sotbrandsbeständiga, flerväggiga, modulära och isolerade systemskorstenen har testats i eldstäder för flytande respektive fast bränsle.

Varför välja Unique?

Unique-stålskorstenen kombinerar två olika, avancerade isoleringsteknikers bästa egenskaper för att skapa branschens mest avancerade säkerhetsskorsten. Den alkaliska jordsilikatisoleringen som tål värme skyddar stenullen, som har utmärkta isoleringsegenskaper. Mellan isoleringsmaterialen ligger ett lager värmereflekterande aluminium, som förhindrar värmeledning.

På grund av den isolerande konstruktionen har skorstenen en extremt tunn ytterdiameter och en låg yttemperatur, vilket gör den lämplig för små eldstäder. Tack vare det korta säkerhetsavståndet är Unique mycket behändig för genomföring genom olika byggnadsstrukturer.

Unique-systemskorsten

  • Värmeklass T600
  • Brandsäkerhetsavstånd 40 mm
  • CE-märkning: T600-N1-D/W-Vm-L20070-G40

Systemet levereras med ett EPDM-gummilegering för användning i undertaks- och ångspärrstätning samt tätning av yttertak. Skorstensfogarna har testats för placering i byggnadsisolering. Skorstenen kan installeras i en sluten, inkapslad struktur och i en väggenomföring.

Tekniska specifikationer
PRODUKTKORT

Planering

Monteringsanvisningar

Standardfärger

Prislistor och tillbehör

Återförsäljare