BASIC

Skorsten med spontad isolering

Varför välja Basic?

Basic-skorstenen är bäst lämpad för värmelagrande eldstäder, värmepannor och ventilationskanaler. Enkel och effektiv stenullsisolering – det vanligaste isoleringsmaterialet som har använts under många år. Vi har utvecklat produkten med överlappande fogar och andra smarta lösningar som gör skorstenen mer mångsidig än konkurrerande skorstenar på marknaden och ger optimal säkerhet.

Användningsområden

Basic-skorstenen rekommenderas för installation i traditionella eldstäder, gasspisar, värmepannor och ventilationskanaler.

Basic-stålskorstenen är en sotbrandsbeständig, flerväggig, modulär och isolerad systemskorsten. För vertikal och horisontell montering. Systemskorstenen består av styva moduler som monteras i 30° och 90° vinklar med rörklämmor. Basic har testats på eldstäder för flytande respektive fast bränsle.

Produktsystemet inkluderar en VILPE-underlagstätning vid beställning och en EPDM-ångspärrtätning, som ska monteras ovanpå tilläggsbrandisoleringen.

härmä-air-BASIC
  • De överlappande fogarna i skorstenens rökrör och isolering kan installeras inne i byggnadsisoleringen.
  • Skorstenen kan installeras i en väggenomföring enligt de villkor som anges i installationsinstruktionerna.
  • Skorstenen har inte testats i slutna strukturer.
Tekniska specifikationer
PRODUKTKORT

Planering

Monteringsanvisningar

Standardfärger

Prislistor och tillbehör

Återförsäljare