härmä-air-AIR

AIR IN

Tilluftsskorsten för förvärmning av förbränningsluft

härmä-air-AIR

Ain IN – tilluftsskorsten är utformad för att transportera frisk och förvärmd förbränningsluft utifrån direkt in i eldstaden. Luftcirkulationen förbättrar brandsäkerheten, och skorstenens säkerhetsavstånd minimeras.

Med ett slutet system för rökgaser värms tilluften till nästan 100 °C, vilket förbättrar eldstadens verkningsgrad. Tilluftsskorstenen lämpar sig utmärkt väl för hus, där man inte har tänkt på tillgång av förbränningsluft. Tilluftsskorstenen gör det möjligt att placera eldstaden mer fritt, och lösningen eliminerar de vanligaste problem i täta hus, till exempel motdrag på grund av köksfläktar och centraldammsugare.

Fördelar med Air IN – tilluftsskorsten:

  • Eldstaden får ny, förvärmd förbränningsluft genom skorstenen.
  • Eldstaden är helt oberoende av det övriga husets ventilation.
  • Förvärmd förbränningsluft förbättrar förbränningen i eldstaden.
  • Brandsäkerheten förbättras genom luftcirkulationen.
  • Inga andra separata tilluftsventiler behövs i huset.
HA_Aktiivipiippu

Med tilluft

HA_Aktiivipiippu

Utan tilluft

AIR – tilluftsskorsten, egenskaper

AIR – stålskorstenen har testats för vertikal installation, både i 30 och 90 graders vinklar. Systemskorsten levereras med ett EPDM-gummilegering för användning undertaks- och ångspärrstätning samt tätning av yttertak. Skorstensfogarna har testats för placering i byggnadsisolering. Skorstenen kan installeras i en sluten, inkapslad struktur. Skorstenen har testats i enlighet med EN 1856-1 och med test som motsvarar EN 1859:2009 vid avvikande höga temperaturer: drifttemperatur 855 °C och sotbrandtest: 1000 °C.

Tekniska specifikationer
PRODUKTKORT

Planering

Monteringsanvisningar

Standardfärger

Prislistor och tillbehör

Återförsäljare