Skorstensprodukter

Air IN

Tilluftsskorsten för förvärmning av förbränningsluft

Ain IN – tilluftsskorstenen är utformad för att transportera frisk och förvärmd förbränningsluft utifrån direkt in i eldstaden. Luftcirkulationen förbättrar brandsäkerheten, och skorstenens säkerhetsavstånd minimeras.

härmä-air-UNIQUE

Unique

Säkerhetsskorsten med maximal isolering

Unique-stålskorsten är brandsäker, T600 klassad och designad för vertikal och horisontell installation och kan monteras i 30°, 45° och 90° vinklar. CE-märkt, sotbrandsbeständigoch flerväggig systemskorsten.

härmä-air-BASIC

Basic

Skorsten med spontad isolering

Basic-skorstenen lämpar sig bäst för värmelagrande eldstäder, värmepannor och ventilationskanaler. Enkel och effektiv stenullisolering innebär mångsidigare användning och maximal säkerhet.

Rökgasfläktar