Rökgasfläktar

Det finns gott om dåligt fungerande eldstäder och skorstensutföranden i Finland!

  • Dåligt drag
  • Fukt i skorstenen
  • Undertryck i huset
  • För korta skorstenar

Bluechimney

Rökgasfläkt

savuimuri

Exodraft

Rökgasfläkt

Exodraft

Avfettningsfläkt