Savupiippuihin ja tulisijoihin liittyviä rakennuspaloja tai vaaratilanteita oli sisäministeriön mukaan 779 vuonna 2016. Tulisijoista ja hormeista aiheutuu Suomessa vuosittain jopa miljoonien eurojen vahingot. Uusi savupiippuasetus lisää savupiippujen turvallisuutta ja vähentää näin vahinkotapahtumien määrää.

Ympäristöministeriö antoi vuoden 2018 alussa asetuksen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta. Asetuksen tavoitteena on pienentää savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä käytön ja huollon puutteista ja käyttövirheistä johtuvien vahinkotapahtumien määrää.

Suunnittelu yhä tärkeämpää
Uusi asetus on luonut tiukemmat säädökset ja velvoitteet savupiippujen suunnittelulle. Savupiipun toteutusta varten laadittavissa erityissuunnitelmissa tulee esittää kohdekohtaiset suunnitelmat perustuksista aina läpivienteihin Ympäristöministeriön asetuksen 745/2017 mukaisesti.

– Pääsuunnittelijan, rakennesuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti suunniteltava savupiippu läpivienteineen, sen perustus tai muu alusrakenne, kannatus ja pystysuoruus sekä puhdistusluukut ja yhdys- sekä liitinhormit ja lisälaitteet siten, että saavutetaan siihen liitetyn tulisijan toiminnan tarvitsema veto, rakenteellinen kestävyys, tiiveys ja käyttöikä. Hautalan mukaan ensin julkaistiin Ympäristöministeriön asetus, jonka jälkeen tehtiin kansalliset SFS-standardit, josta työstetään tällä hetkellä RIL-opasta pienille savupiipuille.
– Härmä Air ja Paroc ovat olleet mukana kirjoittamassa edellä mainittua opasta, joka on lähdössä lausuntokierrokselle kesäkuussa. Opas julkaistaan vielä tämän vuoden aikana, Jari Hautala selvittää.

Suomessa tiukin savupiippuluokitus

Ympäristöministeriön asetuksen myötä Suomessa on otettu käyttöön EU:n tiukimmat vaatimukset. Se tarkoittaa, että kaikissa kuivaa polttoainetta käyttävissä tulisijoissa (puu, pelletti jne.) vaaditaan T600-luokitus. Märkiä polttoaineita käyttävissä tulisijoissa voidaan käyttää pienempää paloluokkaa. Rakennusfyysisesti se tarkoittaa, että savupiipun eristerakenteiden on oltava entistä paremmin eristäviä ja lämpöä kestäviä.

Hautala muistuttaa, että taustalla on myös rakentamismääräysten tiukentuminen energiatehokkaammaksi paksumpien ja tiiviimpien rakenteiden kautta.
– Kun rakennuksia eristetään ja tiivistetään enemmän, edellytetään savupiipulta huomattavan paljon turvallisempaa rakennetta.

Lue koko Paroc artikkeli TÄSTÄ